NERETVA RAFTING

EN - Visit us in Konjic and feel exciting vacation experience, sparkling waterfalls, cave decorations, that lead to a state of complete peace, serenity and oneness with nature.

BS - Posjetite nas u Konjicu i osjetite najuzbudljiviji odmor, pjenušave slapove, pećinske ukrase, koji čovjeka dovode do stanja potpunog mira, smirenosti i jedinstva sa prirodom.

VILLA BIJELA

EN - We offer modern rooms, a restaurant and a pleasant atmosphere at the confluence of the Bijela river in the Neretva river.

BS - Nudimo vam moderno opremljene sobe, restoran i ugodan ambijent na ušču rijeke Bijele u rijeku Neretvu.

TITO'S BUNKER / TITOV BUNKER

EN - We organize visits to the best kept secret in Yugoslavia, Tito's bunker, and the remains of comunication center on Borasnica.

BS - Organizujemo posjete najvećoj tajni bivše Jugoslavije, Titovom bunkeru, i ostacima komunikacionog centra na Borašnici.

HIKING / PLANINARENJE

EN - With us, visit the most beautiful mountains in this part of Bosnia and Herzegovina, Prenj, VisoCica and Cvrsnica.

BS - Sa nama posjetite vrhove najljepših planina u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, Prenja, Visočice i Čvrsnice.

CANYONING / KANJONING

EN - We offer you trips to the canyon of the river Rakitnica. Canyon of the river Rakitnica is 26 kilometers long and its located between Bjelasnica and Visocica and its one of the deepest in Europe.

BS - Nudimo vam izlete u kanjon rijeke Rakitnice. Kanjon Rakitnice dug je 26 kilometara i nalazi se između planina Bjelašnice i Visočice i jedan je od najdubljih u Evropi.

BORACKO LAKE / BORAČKO JEZERO

EN - Visit the Boracko lake. Lake is snuggled in between mountains Prenj, Bjelasnica and Visocica. The lake is open to the public for camping, swimming and BBQs.

BS - Posjetite Boračko jezero. Jezero se nalazi u podnožju planine Prenj. Boračko jezero je prirodno planinsko jezero, prijatno za kupanje, odmor i rekreaciju.

JABLANICKO LAKE / JABLANIČKO JEZERO

EN - We offer you private beach and house on the coastline of Jablanicko lake with raft and possibility of having lunch on raft.

BS - Nudimo vam privatnu plažu i kuću na Jablaničkom jezeru sa splavom uz mogućnost organizovanja roštiljade i ručka na splavu.

MOUNTAIN BIKING / BICIKLIZAM

EN - With unique climate and terrain mountains in Bosnia and Herzegovina seem pretty close to being an ideal location for those in the mountain biking crowd looking for the perfect trail, and for those who just want nice ride over the mountains.

BS - Sa jedinstvenom klimom i terenom planine u BiH su najbliže onom što svaki ozbiljniji biciklista može poželjeti, a imamo nešto i za one koji žele laganu vožnju planinskim stazama.